12 March 2006

25th anniversary celebration in Abu Dhabi

Azad-Hye, Dubai, 13 March 2006: The Armenian Community School of Abu Dhabi celebrated its 25th Anniversary on Friday, March 10, 2006. The function took place at “The Club” in Abu Dhabi and the hall was packed to capacity with students, teachers, former students, parents and friends - some of them from Sharjah and Dubai - who had come to participate in this memorable event (about 180 attendants altogether).

The function was held under the auspices of the Catholicosal Vicar of Kuwait and the Arabian Gulf Countries, His Eminence Archbishop Gorun Babian, who had come from Kuwait especially for this occasion. Present also were His Excellency Dr. Arshak Poladian, Ambassador of the Republic of Armenia, Mr. Marat Melikian, 3rd Secretary and Head of the Consular Office, members of the Armenian Community Council of Abu Dhabi, the Executive Council, members of the Community Council of the Northern Emirates, the principal of the Ohannessian School of Sharjah.

The first part of the program consisted of an exhibition of pictures, posters and handicraft prepared by the students of the school especially for this occasion. There was a 25th Anniversary commemorative book which was a compilation of two and half decades of school activities and achievements (you can download a complete copy or selected parts of the book from the links provided below). Mugs and caps displaying the 25th anniversary logo, designed by Mr. Raffi Simonian, were on sale for a nominal fee.

Upon the arrival of the guests of honor, Archbishop Babian and Ambassador Poladian, the program got under way. After the Hymn of the Republic of Armenia, sung by the audience, the principal of 23 years, Mrs. Tamar Der-Ohannessian delivered the opening speech, highlighting the major role the weekly school plays in the Armenian Community of Abu Dhabi. There was a slide show prepared by Mr. Berge Ohannessian, one of the former students of the school, which delighted all those present, at the same time conveying a feeling of nostalgia, as everyone recognized themselves and their children throughout the past years. Copy of the slide show was distributed with the commemorative book.

The school children sang and recited in a very well rehearsed manner.

Ambassador Poladian took the podium to express his heartfelt appreciation and delight on this occasion, praising the devotion and hard work of both teachers and students. Then, he invited Archbishop Babian to present him with the passport of the Republic of Armenia, as a token of recognition of his services in Iran and GCC countries (Babian has been the Prelate of Isfahan for more than two decades before moving to Kuwait).

The keynote speaker of the day was Archbishop Babian himself, who first addressed the children delighting them with his easygoing manner, encouraging them to answer his questions regarding how much they loved the Armenian school, the Armenian language and their fatherland, Armenia. Then, on a more serious note, he expressed his appreciation and gratitude to the teachers for their devotion, perseverance and patience in the great effort of teaching the mother tongue and history, culture and religion to the new generation.

The names of all the teachers who had taught and still did at the school were read, and all those present came forward to receive a red rose from the Armenian Community Council.

Two teachers, Mrs. Arous Ohannessian and Mrs. Tamar Der-Ohannessian (the principal of the school), were presented with beautiful framed plates etched with the school 25th Anniversary logo for their work of over 23 years at the school.

The ceremony was concluded with a large celebration cake brought to the front to loud cheers and singing from the audience. This was followed with the ceremonial cutting. Souvenir pictures were taken.

A sumptuous reception followed the ceremony where everyone had the chance to sample great food and conversation.

It was indeed an appropriate tribute to 25 years of achievement.

The event as announced in our Events Calendar:
http://www.azad-hye.net/events/events.asp?evid=48

Website of the School:
http://www.azad-hye.com/adschool

(You are invited to post your comment in the Guestbook and read the comments of graduates and friends of the School)

The 25th anniversary commemorative book – online version:

Complete version (7.51 MB):
http://www.azad-hye.com/adschool/25th-anniversary-book.pdf

We have divided the book into four sections to help you to download each section separately, if you wish to do so:

Preface (1.23 MB):
http://www.azad-hye.com/adschool/preface.pdf

Photo gallery – Part I (2.31 MB):
http://www.azad-hye.com/adschool/photo-gallery-1.pdf

Photo gallery – Part II (2.22 MB):
http://www.azad-hye.com/adschool/photo-gallery-2.pdf

Index (2.45 MB):
http://www.azad-hye.com/adschool/index.pdf

The contents of the above commemorative book:
Page 1: Logo.

Pages 3-5: Brief history of the school (Armenian and English).

Pages 6-8: Messages of Archbishops Gorun Babian and Oshagan Choloyan.

Page 9: Message of Mrs. Tamar Der-Ohannessian, Principal of the School.

Page 10: Message of the founding Principal Sona Badalian.

Page 11: Co-founder Mrs. Ashkhen Arzoumanian tells the story of opening the School.

Page 12: Alice Ohannessian a graduate of the School interviews another graduate Alenoush Shahmirzayan-Seraidarian, on the occasion of having the later's daughter registered as second generation student in the school.

Page 13: “My Story”, Lena Derohannessian, daughter of the Principal of the School and a graduate herself, remembers what school meant and continues to mean for her.

Page 14: “I am an Armenian”, by Shaghig Toukhmanian Festekjian.

Page 15: “My first little Armenia”, by Sareen Sanossian.

Page 16: List of locations where the Armenian school held its classes since 1981.

Page 17: Meeting of the graduates in Abu Dhabi, on 3rd February 2006.

Pages 19-45: About 130 photos covering school years 1981-2006.

Pages 46-49: Visitors of the school such as Historian Nikolai Hovhannissian (1986), Catholicos Aram I (1988), Poet Razmig Tavoyan (1992), Poetess Silva Gaboudigian (1996), Poet Kevork Emin (1998), Professor Architect Varaztad Haroutounian, Minister Vartan Oskanian (1999) and Bishop Nareg Alaemezian (2001).

Pages 50-58: Complete list of students and teachers during the last 25 years.

Page 59: Gratitude page for those who contributed to the success of the Armenian Community School of Abu Dhabi during the past 25 years.

Pages 60-62: Press clips.

Pages 63-64: Pamphlets of graduation ceremonies.

The publication of the book has been made possible by Leon and Tamar Der-Ohannessian.

TEXT IN ARMENIAN

Ապու Տապիի Ազգային Միօրեայ Վարժարանի 25-ամեակի Տօնակատարութիւն

Ապու Տապիի փոքրաթիւ գաղութին համար տօնական օր էր 10 Մարտ 2006-ը։

Ճիշդ 25 տարիներ առաջ, 11 Մարտ 1981-ին օրուան ազգային վարչութիւնը որոշում կը կայացնէ Ապու Տապիի մէջ սկսիլ հայկական վարժարան։ Արաբական Միացեալ Էմիրութեանց այս մայրաքաղաքին մէջ հայ ընտանիքներուն թիւը շատնալով, կարիքը կը զգացուէր այսպիսի դպրոցի մը ուր փոքրիկները կարենային հայերէն գիր եւ պատմութիւն, կրօնք եւ երգ սորվիլ։ Այս առաջարկը կը ներկայացնեն Տիկիններ Աշխէն Արզումանեանին եւ Սոնա Պատալեանին, որոնք կ՛ընդառաջեն այս պարտականութիւնը յանձն առնել եւ այսպէս կը սկսի “հայկական դպրոցը”։ Դասընթացքները տեղի կ՛ունենան Տիկին Աչոն Միքքըլսընի մանկամսուրին մէջ ու տարիներու ընթացքին տարբեր հաստատութիւններու յարկին տակ։

Քսան հինգ տարիներու ընթացքին, Ապու Տապիի Ազգային Միօրեայ Վարժարանը առանցքային դեր կը խաղայ գաղութին մէջ, ուր ամէն Չորեքշաբթի յետմիջօրէներուն գաղութի 3-14 տարեկան զաւակները կը հաւաքուին ստանալու համար հայեցի դաստիարակութիւն։

25-ամեակի հանդիսութիւնը տեղի ունեցաւ Ապու Տապիի The Club-ի հանդիսասրահին մէջ հովանաւորութեամբ Քուէյթի եւ Արաբական Ծոցի Երկիրներու Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. Կորիւն Արք. Պապեանի, որ յատուկ այս առիթին համար ժամանած էր Քուէյթէն։ Ներկայ էին նաեւ Հ.Հ. Դեսպան, Նորին Վսեմութիւն Տոքթ. Արշակ Փոլատեան, Հիւպատոս Պրն. Մարադ Մելիքեան, Ապու Տապիի եւ Հիւսիսային Էմիրութիւններու հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Արամ Քհն. Տէյիրմէնճեան, ազգային իշխանութեանց անդամները եւ Շարժայի Օհաննէսեան վարժարանի տնօրէնուհի, Տիկին Լորիկ Քաթրճեան։ Նախկին աշակերտներ, ծնողք եւ բարեկամներ եկած էին ներկայ գտնուելու այս եզակի ձեռնարկին։

Սրահին պատերը զարդարուած էին աշակերտներուն գծագրութիւններով եւ ձեռային աշխատանքներով։ Այս առիթով հրատարակուած էր նաեւ 25 տարիներու գործունէութիւնը ներկայացնող վաւերագրական գրքոյկ մը պատրաստուած դպրոցի տնօրէնուհի՝ Տիկին Թամար Տէր-Յովհաննէսեանի կողմէ։

Խնամքով պատրաստուած յայտագիր մը հրամցուեցաւ ներկաներուն։

Հայաստանի Հանրապետութեան քայլերգէն ետք, Տիկին Տէր-Յովհաննէսեան կատարեց բացման խօսքը, ուր ան շեշտեց այս հաստատութեան կատարած դերը Ապու Տապիի հայկական գաղութին մէջ։ Եղաւ սահիկներու ցուցադրութիւն, որը պատրաստած էր դպրոցի նախկին աշակերտ՝ Պերճ Օհաննէսեանը մեծ խանդավառութիւն ստեղծելով սրահին մէջ։ Ներկաները մէջընդմէջ ծափահարութիւններով իրենց գնահատանքը կը յայտնէին ցուցադրուած նկարներուն նկատմամբ։ Դպրոցի աշակերտութիւնը երկու խումբով բեմ եկան երգերով եւ արտասանութիւններով։ Դպրոցի աշակերտներէն՝ Նարեկ Պաղոսեան արտասանեց Մուշեղ Իշխանի "Հայ Լեզուն" բանաստեղծութիւնը։ Ապա՝ բեմ հրաւիրուեցաւ Տոքթ. Արշակ Փոլատեան իր սրտի խօսքը ուղղելու ներկաներուն։

Օրուան պատգամը ներկայացուց Գերշ. Տ. Կորիւն Արք. Պապեան, որ նախ խօսքը ուղղեց աշակերտներուն եւ հարցումներով եւ զուարճախօսութեամբ քաջալերեց զիրենք որ սիրեն հայ դպրոցը եւ լեզուն։ Յետոյ, չափահասներուն դառնալով հաստատեց հայ դպրոցին դերը հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ, դրուատեց եւ քաջալերեց դպրոցի տնօրէնուհին եւ ուսուցչական կազմը իրենց կատարած անձնուէր գործին մէջ։

Ազգային Վարչութեան կողմէ պարգեւատրուեցան երկու վաստակաւոր ուսուցչուհիներ, դպրոցի տնօրէնուհին՝ Տիկին Թամար Տէր-Յովհաննէսեանը, եւ Տիկին Արուս Օհաննէսեանը, քսան երեք տարիներու իրենց ծառայութեան համար։

Ճոխ հիւրասիրութիւնով մը վերջ գտաւ հանդիսութիւնը որ իսկապէս յիշարժան ձեռնարկ մըն էր։

http://www.azad-hye.net/news/viewnews.asp?newd=103

No comments: